Filippo Maria Buzzetti

More info here:

http://independent.academia.edu/filippomariabuzzetti